Projekter


KEREN HAYESOD DANMARK

- Den Danske Israelindsamling

Projekter

Keren Hayesod Danmarks bestyrelse udvælger en række mærkesager, som foreningen fokuserer sine indsamlingsaktiviteter på. Flere bestyrelsesmedlemmer besøger løbende disse projekter som privatpersoner, for ved selvsyn at opleve det stærke engagement og store arbejdsindsats, som ansatte og frivillige lægger i projekterne.

Twinned Peace Sport Schools

Fordi i sport kæmper vi uden had og vold


Gennem KHD har du mulighed for at støtte lokale idrætsskoler i Israel, der gennem omfattende pædagogiske metoder udnytter sport til at bringe unge jøder og arabere sammen og fremme fredelig sameksistens. Læs mere om projektet her


Youth at risk projektet

Et unikt ungdomsprogram


Det anslås at hvert 4. barn i Israel lever i fattigdom. Keren Hayesod har oprettet en række ungdomslandsbyer, der hjælper unge udsatte mennesker med at bryde deres sociale arv gennem uddannelse og social støtte. Fælles for disse ungdomslandsbyer er, at de tilbyder en række forskellige programmer med fokus på tekniske uddannelser. Der er stor efterspørgsel på et ophold i ungdomslandsbyer, da det giver disse unge mennesker adgang til et videre uddannelsesforløb i eksempelvis hæren.


Youth at risk fokuserer ikke kun på det udsatte barn, men går også aktivt ind og støtter familien gennem hjælpepakker. Youth at Risk


Net@ projektet

Teknologisk udvikling i ungdomshøjde


NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelsesmuligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel.


NET@ projektet åbner døre for teenagere ved at give dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse og ikke mindst social og økonomisk mobilitet. I løbet af programmet får de unge studerende en teoretisk og praktisk viden inden for reparation og vedligeholdelse af computere, administration af netværk og opbygning af hjemmesider.


NET@ studerende bidrager årligt med 30.000 timers frivillig arbejde i PC laboratorier med rådgivning til elever og forældre, m.m.


Etgarim projektet

Et særligt tilbud til unge patienter og handicappede


Formålet med Etgarim projektet er at tilbyde langtidsindlagte børn og handicappede et uddannelsesprogram med fokus på en målrettet undervisning inden for naturstudier, matematik, engelsk, læseforståelse, m.m.


Der er tale om et unikt program tilrettelagt af kompetent personale med fokus på børnenes særlige behov. Projektet opererer i grupper med 10 børn, således at det enkelte barns problemer og behov tilgodeses.


Victims of terror projektet

Israel oplever til stadighed angreb ude fra samt terrorhandlinger, hvor ingen byer og områder lades uberørt. Alle er et potentielt offer – børn, unge og gamle civile borgere, soldater og udlændinge.


Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed: Permanente skader, lang genoptræning, arbejdsløshed, tab af mobilitet, m.m. Gennem Victims of terror projektet støtter vi et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre af terror.


Individuelle kampagner

Keren Hayesod Danmark reagerer på begivenheder i Israel, der kræver hjælp og opmærksomhed fra det internationale samfund. Vi iværksætter kampagner, hvor venner og medlemmer af Keren Hayesod Danmark positivt kan bidrage til at gøre en forskel i Israel.


Keren Hayesod Danmark har i ultimo 2015 igangsat Ukraine kampagnen, som har til formål at hjælpe jøder, der er kommet i klemme i den territoriale konflikt mellem Uktraine og Rusland. Her er højrenationalisme og antisemitisme blevet en uhyggelig og angstfuld del af hverdagen. Læs den seneste KH statusrapport 2017 på projektet her


Keren Hayesod Danmark iværksatte i sommeren 2014 ”Protective Shelter” kampagnen som en reaktion på den eskalerede konflikt mellem Israel og Hamas. Her fokuserede Keren Hayesod Danmark på indsamling til mobile beskyttelsesrum. Venner og medlemmers bidrag til kampagnen har sikret opsætning af mere end 300 nye mobile beskyttelsesrum i den sydlige del af Israel