Projekter

Keren Hayesod Danmarks bestyrelse ønsker at foreningens indsamlede midler gør størst mulig gavn. Vi fokuserer derfor vores indsamlingsaktiviteter på nøje udvalgte projekter. Flere bestyrelsesmedlemmer besøger løbende disse projekter som privatpersoner, for ved selvsyn at opleve det stærke engagement og store arbejdsindsats, som ansatte og frivillige lægger i projekterne.

 

NET@ projektet - Teknologisk og social ansvarlighed

NET@ projektet tilbyder sociale, økonomiske og uddannelses-muligheder for vanskeligt stillede unge jøder, arabere, kristne og drusere i Israel.  Projektet åbner døre for teenagere og giver dem adgang til nye muligheder for beskæftigelse og uddannelse indenfor IT industrien og hæren.


NET@ studerende bidrager årligt med 30.000 timers frivillig arbejde i PC laboratorier med rådgivning til elever og forældre, m.m.

 

Amigour projektet - En værdig alderdom

Projektet tilbyder ældre borgere i Israel - heraf en del Holocaustoverlevere - adgang til beskyttede boliger samt mulighed for at deltage i en bred vifte af sociale og kulturelle tilbud.

 

Youth at risk projektet

Det anslås at hvert 4. barn i Israel lever i fattigdom. Gennem youth at risk arbejder Keren Hayesod aktivt på at give udsatte børn og unge en chance for at bryde den sociale arv og fattigdomscyklus og ændre risiko til mulighed.  Indsatsområderne er bl.a. særlige undervisningsprogrammer, mentorforløb m.m. Youth at risk fokuserer ikke kun på det udsatte barn, men går også aktivt ind og støtter familien gennem hjælpepakker.

 

Victims of terror projektet - Beredskab til terrorofre

Terrorofre, der overlever et terrorangreb, skal tit forholde sig til en ny barsk virkelighed. Vi støtter et nødvendigt beredskab, der til enhver tid er klar til handling og støtte til israelske ofre for terror og deres familier.


Særindsamlinger og individuelle kampagner

Keren Hayesod Danmark reagerer på begivenheder i Israel, der kræver hjælp og opmærksomhed fra det internationale samfund. Vi iværksætter kampagner, hvor venner og medlemmer af Keren Hayesod Danmark positivt kan bidrage til at gøre en forskel i Israel.


Særindsamling for udsatte unge israelere 
2020 har været et blandet år, hvor den glædelige markering af 100 året for Keren Hayesods oprettelse har stået i skyggen af Covid-19 pandemien og dens mange alvorlige følgevirkninger.


Keren Hayesod Danmark har valgt at markere 100 års jubilæet med en særindsamling, hvor ”Youth at Risk” projektet er i fokus, da vi oplever et akut behov for hjælp blandt unge udsatte israelere. Projektet er nærmere beskrevet her:


Bidrag kan sendes til 4180 4440071139 eller på MobilePay 35696. Mærk dit bidrag med ”100”. Alle bidrag modtages med stor taknemlighed!
Denne særindsamling er blevet endnu mere aktuel med den seneste lock-down af det israelske samfund op til helligdagene.