Nyheder

Kontingent 2023Medlemskontingent er på kr. 100,- pr. person, som det har været i mange år. Vi opfordrer ægtepar/samlevere til at betale 2 x kr. 100,- i kontingent. Kontingentbeløb kan enten blive indbetalt til foreningskontoen reg.nr.  4180, konto nr. 4440071139 eller via MobilePay 35696. For alle former for overførsler skal disse mærkes med ”KT23”, navn og evt. e-mail adresse. For yderligere informationer, kontakt os på enten 3393 2466 eller info@ddi-indsamling.dk   


___________________________________________________________________________________________