Hjem


KEREN HAYESOD DANMARK

- Den Danske Israelindsamling

AFLYSNING


Kære medlemmer.


Keren Hayesod Danmarks generalforsamling, der skulle være afholdt mandag d. 23.032020, er aflyst. Vi vil orientere på et senere tidspunkt om hvor & hvornår vi vil afholde generalforsamlingen.


Pas godt på jer selv og vis omtanke for andre.


De bedste hilsner


Keren Hayesod Danmark

TAG DEL I VORES MÆRKESAGER


Som medlem i Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamling (KHD) bidrager du til vores vigtige humanitære arbejde i Israel. Læs mere her om, hvorledes du kan tage del i KHDs arbejde.
PROJEKTER


Keren Hayesod Danmark - Den Danske Israelindsamling støtter en række unikke humanitære projekter i Israel. Alle vores projekter sigter på at fremme en fredelig sameksistens i Israel med fokus på mennesket og ikke på etniske tilhøfreshold. Bidrag positivt til den sociale udvikling i Israel, støt vores unikke projekter.  Læs mere her