Støt KHD

 

KEREN HAYESOD DANMARK

- Den Danske Israelindsamling

Støt DDI

Du kan aktivt støtte KHDs arbejde gennem donationer til specifikke projekter, alt efter hvor du ønsker at gøre en særlig forskel. Bidrag har den fordel at de er fradragsberettiget på din selvangivelse. Besøg SKATs hjemmeside www.skat.dk og bliver yderligere orienteret om de gældende regler. Det er den enkelte bidragyders pligt at kontrollere, om det beløb, der er indbetalt står korrekt angivet på selvangivelsen. Hvis der er uoverensstemmelse, så kontakt KHD, som derefter vil tage hånd om det.

 

Bidrag og indbetalinger kan ske på Giro + 01 500-1595 eller Danske Bank: Reg. nr. 4180, konto nr. 4440071139 samt mobilepay: 5261 9040

 

Du kan støtte KHDs arbejde gennem:

 

Medlemsskab

 

Du kan tegne et medlemsskab hos Keren Hayesod Danmark. Årlig kontingent er blot DKK 100,00 og som medlem modtager du medlemsbladet Magbit-Nyt 3 gange årligt.

 

Annoncer

 

Virksomheder og privatpersoner kan med fordel indrykke annonce i medlemsbladet Magbit-Nyt. Virksomhedens

navn kan gennem en annonce få sit navn eksponeret blandt et bredt segment og samtidig støtte vigtige velgørenhedsprojekter i Israel. Kontakt kontoret 3393 2466 mhp. at få oplyst annoncepriser.

 

Testamente

 

Oprettelse af et testamente er en måde at sikre sig, at ens formue og ejendele fordeles efter ens ønsker og anvisninger. Du er meget velkommen til at kontakte kontoret og høre nærmere om, hvorledes du kan begunstige KHDs velgørenhedsarbejde gennem tegning af et testamente. Som velgørenhedsorganisation er KHD fritaget fra gave- og arveafgift og testamenterede beløb går derfor ubeskåret til KHDs arbejde.

 

Læs nærmere her om dine muligheder for at betænke KHD gennem et testamente.

 

Private indsamlinger

 

Fødselsdage, bryllupsdage og andre særlige mærkedage kan markeres med en privat indsamling til fordel for KHDs velgørenhedsarbejde, hvorved der samtidig kan skabes opmærksomhed på børn, unge og ældre med særlige behov i israel. Kontakt vores kontor på 3393 2466 og hør nærmere om, hvorledes en indsamling kan iværksættes.